DOLPOL-DŹWIG Sp. z o.o. powstała
w kwietniu 1996 roku z ciągłością pracy w branży dźwigowej od 1990 roku we Wrocławiu.

Głównym celem działalności firmy są dostawy, montaże, modernizacje, remonty i konserwacje dźwigów osobowych (wind), towarowych i towarowo-osobowych zarówno elektrycznych jak i hydraulicznych, a także dźwigów do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

Zatrudniamy kadrę z wieloletnim doświadczeniem w branży dźwigowej. Wszyscy pracownicy legitymują się uprawnieniami UDT oraz SEP. Urząd Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu nadał Spółce uprawnienia do montażu i modernizacji urządzeń dźwigowych (wind) decyzją nr UD-28-43.

Do 2013 roku firma wykonała kilkaset modernizacji, remontów oraz montaży nowych dźwigów - wind. Konserwujemy dźwigi i urządzenia dźwigowe w Spółdzielniach Mieszkaniowych, Wspólnotach Mieszkaniowych, Szkołach, Zespołach Opieki Zdrowotnej, Hotelach oraz w budynkach instytucji , firm państwowych i prywatnych na terenie Wrocławia i okolic.

Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i wygodę ludzi pracujemy 365 dni w roku poprzez świadczenie usług całodobowego pogotowia dźwigowego.