zakladka

Konserwacja i serwis wind

wizualkaFirma nasza od 1996 roku wykonuje konserwacje wind oraz odpowiada za serwis dźwigów osobowych i towarowych na terenie Wrocławia i okolic. W oparciu o wieloletnie doświadczenie zapewniamy profesjonalne wykonywanie konserwacji wszelkich urządzeń dźwigowych. W zakresie naszej działalności mieszczą się też usługi z zakresu remontu dźwigów zarówno towarowych, jak i osobowych.

Konserwacje dźwigów prowadzimy w zakresie ustalonym przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcjami konserwacji producentów dźwigów. Usługa konserwacyjna obejmuje wykonywanie czynności zapobiegawczych jak regulacje, smarowanie, czyszczenie, wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów itp. w celu zapewnienia sprawności urządzeń przez cały okres eksploatacji przewidziany przez producenta oraz :

 • całodobowy nadzór techniczny - pogotowie dźwigowe,
 • usuwanie awarii i skutków dewastacji,
 • przygotowanie dźwigu do badań UDT i udział w nich.

Windy – konserwacja a dopuszczenie do eksploatacji

Zgodnie z polskim prawem dźwig może być użytkowany tylko wtedy gdy posiada ważną (aktualną) decyzję UDT dopuszczającą do eksploatacji oraz znajduje się pod stałą opieką konserwatora posiadającego odpowiednie dla danego typu urządzenia uprawnienia.

Aby zapewnić użytkownikom konserwowanych przez nas urządzeń dźwigowych bezpieczeństwo, niezawodność i długi okres eksploatacji urządzeń, świadczymy usługi z zakresu serwisu wind. Zapewniamy usługi konserwacyjne na odpowiednio wysokim poziomie technicznym.

Serwis wind we Wrocławiu - nasze usługi

Nasz serwis konserwacyjny we Wrocławiu to:

 • konserwatorzy posiadający uprawnienia SEP i UDT (różnych rodzajów i kategorii),
 • konserwatorzy wyposażeni w środki transportu, środki łączności, instrukcje konserwacji podzespołów, odpowiednie narzędzia,
 • natychmiastowy dostęp do części zamiennych,
 • sprawnie działający dział kontroli jakości,
 • zapewnienie ciągłej łączności między użytkownikami a oddziałami konserwacji przez udostępnienie
 • numerów telefonicznych,
 • natychmiastowa reakcja konserwatorów na zgłoszone awarie dźwigów (czas reakcji służb konserwatorskich ograniczyliśmy do minimum dzięki lokalizacji ekspozytur konserwacji w bezpośrednim sąsiedztwie rejonów konserwacyjnych).
 • dodrze wyszkolone brygady naprawcze wyposażone w sprzęt specjalistyczny, szybko i sprawnie wykonujące bardzo skomplikowane awarie,
 • odpowiednio duża wartość ubezpieczenia od zdarzeń  losowych (500.000,00 zł).

Pogotowie dźwigowe we Wrocławiu – telefony

 • 603 577 516
 • 603 20 87 87