Usprawnienia dla osób niepełnosprawnych | winda i platformy

ułatwienia dla niepełnosprawnych

Jeszcze kilkanaście lat temu niepełnosprawność traktowano jak wyrok, który w dużej mierze wykluczał z życia społecznego. Według przeprowadzonych badań osoby niepełnosprawne uważane są za gorzej wykształcone i  mniej aktywne zawodowo. W ostatnich latach nastąpiła więc mobilizacja prawna na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Zgodnie z Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne muszą mieć pełen dostęp do dóbr i usług, umożliwiających uczestnictwo w życiu społecznym, dostęp do leczenia, rehabilitacji oraz edukacji leczniczej, możliwość funkcjonowania w środowisku wolnym od wszelkich barier, możliwość swobodnego przemieszczania się oraz korzystania z środków transportu. Niestety wiele miejsc jest zupełnie nieprzygotowana na przyjęcie osób o dysfunkcji ruchowej.

Budynek zgodny z potrzebami osób niepełnosprawnych

Należy pamiętać, że osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mają zupełnie inny zakres ruchów, niż osoby zdrowe. Dlatego niezwykle istotne jest wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych już na etapie projektowania budynku. Jeżeli jednak postawiony budynek nie spełnia norm dla osób niepełnosprawnych można go odpowiednio wyposażyć, co znacznie ułatwi funkcjonowanie. Najważniejszym elementem są windy. W ich przypadku istnieje kilka podstawowych wytycznych, m.in. minimalne wymiary wnętrza windy to 140×110 cm, panel przycisków na wysokości, osiągalnej dla osób na wózku,  antypoślizgowa powierzchnia na posadzce. Istnieje możliwość instalacji odpowiednich wind w już wybudowanych budynkach.

Platformy schodowe

Często, szczególnie w starszym budownictwie, windy umieszczone są na podmurowanym parterze. Oznacz to, że aby dostać się do niej, należy pokonać kilka, najczęściej dosyć stromych schodów. W takich sytuacjach możliwe jest zamontowanie specjalnej platformy schodowej.  Platformy schodowe to urządzenia, których tory jezdne przymocowane są do ścian lub stopni schodowych. Istnieje możliwość montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Platformy sprawdzą się również w domach jednorodzinnych, gdzie wybudowanie windy ogranicza przede wszystkim budżet rodziny i projekt architektoniczny domu.

Jak dostosować budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo