Konserwacja wind Wrocław: Kiedy należy przeprowadzać konserwację windy

kontakt

Tylko sprawna i pozbawiona wszelkich usterek winda może być oddana do użytku przez ludzi. Aby zapewnić jej sprawne i bezpieczne działanie, niezbędne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów i prac konserwacyjnych. Są one konieczne m.in. ze względu na możliwość wcześniejszego wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.

Kontrola sprawności wind

Regularnie wykonywana kontrola sprawności wind osobowych i osobowo-towarowych (a także innego rodzaju dźwigów) jest niezbędna przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Co więcej, dzięki przeglądom można zdecydowanie zredukować spore koszty wynikające z konieczności napraw niewykrytych w porę usterek. W przypadku wind bardzo trafne okazuje się powiedzenie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, ponieważ nawet niewielka usterka pod wpływem dalszego użytkowania może przeistoczyć się w całkiem spory i kosztowny problem.

Konieczność przeprowadzania przeglądów i konserwacji wind regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. W dokumencie tym wskazano częstotliwość wykonywania niezbędnych przeglądów. Co więcej, określono osobę, która jest odpowiedzialna za sprawność wind, czyli konserwatora.

Zgodnie z przepisami każda winda powinna być poddawana przeglądom technicznym przynajmniej raz w miesiącu. Wówczas również warto wykonać konserwację wind, polegającą m.in. na smarowaniu czy regulacji poszczególnych elementów. Raz na pół roku winda powinna zostać poddana generalnej rewizji, przy czym wszelkie czynności z tym związane powinny zostać fachowo udokumentowane. Raz do roku winda powinna zostać poddana badaniu Urzędu Dozoru Technicznego przez specjalistę posiadającego niezbędne uprawnienia. Wówczas sprawdzane są dokładnie wszystkie elementy gwarantujące bezpieczeństwo urządzenia. Jeśli urządzenie przejdzie pozytywnie wszelkie badania, wówczas oznaczone jest stosowną naklejką potwierdzającą niezawodność.

Kiedy należy przeprowadzać konserwację wind?