Dźwig elektryczny | zasady działania i przepisy bezpieczeństwa

dźwig elektryczny

Dźwig elektryczny, czyli po prostu winda, to urządzenie przeznaczone do transportu osób lub towarów w pionowych ciągach komunikacyjnych. Winda porusza się wewnątrz pomieszczenia wydzielonego dla dźwigu i należącej do niego instalacji. Dźwig wyposażony jest w kabinę lub platformę poruszającą się po pionowych prowadnicach i zatrzymującą na wybranych przystankach. Windy wykorzystywane są powszechnie w budynkach biurowych, mieszkalnych, przemysłowych oraz handlowych. Niezależnie od miejsca wykorzystania dźwigu, konieczna jest jego profesjonalna konserwacja.

Zasady działania windy

Najczęściej stosowanym typem dźwigu, jest dźwig elektryczny o napędzie linowym. W tym typie kabina lub platforma wznoszone są za pomocą lin stalowych, zwanych cięgnami nośnymi.  Liny zamocowane są do ramy kabiny i koła linowego. Całość napędzana jest przez wyciągarkę. Koło linowe, mające w swoim obwodzie rowki, przeznaczone na umiejscowienie liny,  zostaje wprawione w ruch za pomocą silnika elektrycznego. Pracujący silnik nadaje kierunek obrotu. W zależności od tego, w którą stronę obraca się koło kabina jest wznoszona lub opuszczana. Liny, zamocowane do ramy kabiny, połączone są z przeciwwagą, która powinna mieć ciężar równy 40% udźwigu windy. Takie elementy jak wyciągarka, koło linowe i szafa sterna umieszczone są zazwyczaj w maszynowni.

Budowa i instalacja dźwigów – przepisy bezpieczeństwa

Głównym dokumentem, który ma wpływ na przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów jest Dyrektywa dźwigowa, której zapisy muszą zostać spełnione w trakcie instalowania i wprowadzania do obrotu dźwigów. Dyrektywa jest prawem obowiązującym we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i obejmuje zasadnicze wymagania w zakresie: stosowania urządzeń, BHP, podstawowych etapów i procedur oceny zgodności, jak również sposobu sporządzania dokumentacji technicznej. Dyrektywa stawia wymagania przed firmą instalującą dźwigi, które dotyczą  m.in. sposobu ich projektowania, tak aby prace konserwatorskie można było przeprowadzić w bezpieczny sposób.

Zasada działania dźwigu elektrycznego