Jakie są główne różnice między windą osobową a towarową?

windy

Mimo że potocznie mówi się o windach, jakby były to urządzenia nie różniące się zbytnio między sobą, w rzeczywistości między różnymi typami tego mechanizmu istnieją daleko posunięte rozbieżności. Jednym z głównych czynników odróżniających jedne windy od drugich jest ich przeznaczenie. Ze względu na ten aspekt wyszczególnia się windy osobowe i towarowe. Podczas gdy pierwsze służą do przewożenia ludzi, zadaniem drugich jest transport ładunków. Sposób wykorzystania wiąże się oczywiście z tym, iż zarówno windy osobowe, jak i towarowe są projektowane w specyficzny sposób, który ma za zadanie jak najlepiej dostosować warunki techniczne urządzenia do wykonywanego przez nie zadania.

Czym charakteryzuje się winda osobowa?

Zasadniczym przeznaczeniem wind osobowych jest przewożenie osób, jednak nie znaczy to, że w ich przypadku wykluczony jest transport towarów. Jest on możliwy do przeprowadzenia za pomocą windy osobowej, ale wyłącznie w ograniczonym zakresie. Napęd z którego korzystają te urządzenia, może być albo elektryczny, albo hydrauliczny. Charakterystyczną cechą wind osobowych jest również panel do sterowania, który znajduje się w środku każdego takiego urządzenia. Osoby, które wchodzą do windy, muszą wszak mieć możliwość kontroli tego, na jakie piętro dojadą.

Czym charakteryzuje się dźwig towarowy?

Podczas gdy do windy osobowej można ładować towary, przemieszczanie się ludzi za pomocą dźwigu towarowego jest zabronione. Kabiny takich maszyn nie są bowiem dostosowane do transportu osób. Nie ma w nich choćby panelu sterującego, który umożliwiłby wybór kondygnacji. Niektóre ładunki wymagają jednak tego, by ktoś je podtrzymywał, więc na rynku dźwigów dostępne są również takie windy towarowe, które umożliwiają towarzyszenie przewożonym przedmiotów. Taka opcja jest jednak zazwyczaj ograniczona do jednej osoby.

Podsumowując, między windami osobowymi i towarowymi istnieją dość zasadnicze różnice. Dlatego dźwigów tych należy używać jedynie zgodnie z ich właściwym przeznaczeniem.

Zasadnicze różnice między windą osobową a towarową