Modernizacja wind Wrocław: Bezpieczna eksploatacja wind

wciskanie guzika na panelu windy

Współcześnie windy osobowe i towarowo-osobowe są wykorzystywane niemal każdego dnia przez wielu ludzi, z tego też powodu bardzo ważny jest wysoki stopień bezpieczeństwa i niezawodności ich działania. Na te kwestie bezpośredni wpływ ma nie tylko jakość zastosowanych mechanizmów oraz materiałów oraz poprawny montaż, ale także właściwa konserwacja i eksploatacja.

Windy – przeglądy, konserwacja i modernizacja

Zasady bezpiecznego użytkowania wind (zarówno osobowych, jak i towarowo-osobowych) regulowane są przez unijne normy uwzględnione w Dyrektywie Dźwigowej. Zakłada ona, że windy powinny być objęte odpowiednim systemem dozoru technicznego, a także konserwowane i regularnie modernizowane. Obowiązek dokonywania tych czynności leży po stronie właściciela nieruchomości, w której znajduje się urządzenie.

Windy, czyli urządzenia dźwignicowe, powinny być regularnie badane pod względem sprawności i bezpieczeństwa, a wszelkie usterki i zagrożenia muszą być na bieżąco usuwane. Niesprawna winda nie nadaje się do eksploatacji. Po usunięciu usterek lub modernizacji windy konieczna jest ponowna ocena stanu technicznego.

Komfort użytkowania windy

Oprócz kwestii bezpieczeństwa warto wziąć pod uwagę również komfort ich użytkowania. Warto pamiętać przy tym, że obecnie windy wykorzystywane są przez bardzo wiele ludzi, w tym rodziców z wózkami, osoby starsze, a także niepełnosprawne. Windy powinny zapewniać im łatwe i wygodne przemieszczanie się pomiędzy piętrami. Właściciele obiektów, przede wszystkim publicznych, powinni więc zadbać o niezbędne udogodnienia, które pozwolą wszystkim na bezpieczne i niczym nieograniczone wykorzystywanie wind.

Windy powinny umożliwiać komfortowe użytkowanie przez cały rok. Co więcej, ich mechanizm powinien zapewniać nieprzerwane działanie, nawet podczas bardzo intensywnej eksploatacji. W tym przypadku znów niezbędne okazują się regularne przeglądy techniczne, dzięki którym w bardzo wielu przypadkach można wyeliminować ewentualne usterki, zanim jeszcze staną się powodem zaprzestania działania windy.

Bezpieczna i komfortowa eksploatacja wind