zakladka

Modernizacja wind – co można zyskać?

Obok usług z zakresu remontów dźwigów osobowych i towarowych zajmujemy się ich modernizacją. To dobry sposób na unowocześnienie tych urządzeń, bez konieczności angażowania środków w dostawę i montaż nowych wind (choć oczywiście tę usługę posiadamy również w w swojej ofercie). Modernizacja wind ma na celu poprawę ich bezpieczeństwa, niezawodności, komfortu, funkcjonalności i energooszczędności. Jej celem jest ponadto przystosowanie urządzeń do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych.
Przy doborze urządzeń można również uwzględnić przyszłe koszty eksploatacji oraz jakość i nowoczesność zastosowanych podzespołów.

Windy po modernizacji – charakterystyka:

Windy po modernizacji powinny charakteryzować się:
-napędem energooszczędnym, który zapewnia łagodny start, hamownie oraz cichą pracę,
-automatycznymi drzwiami szybowymi i kabinowymi wyposażonymi w kurtynę świetlną,
- nieograniczonym dostępem do części zamiennych.
Modernizacja wind stwarza możliwość wymiany poszczególnych zespołów samodzielnie lub w dowolnej konfiguracji. Biorąc jednak pod uwagę konsekwencje takich działań, najlepiej jest wykonać modernizację zasadniczych zespołów jednocześnie.

Najważniejsze zespoły dźwigu/windy

Dźwig / windę można podzielić na 5 zasadniczych zespołów:
- zespół napędowy z linami nośnymi (przy wymianie zespołu napędowego należy uwzględnić takie parametry jak prędkość i rodzaj napędu – dwubiegowy lub jednobiegowy sterowany falownikiem),
- aparatura sterowa z instalacją elektryczną w szybie, maszynowni i kabinie wraz z elementami sterowymi i sygnalizacyjnymi (w przypadku wymiany aparatury sterowej należy ustalić, w jaki typ silnika wyposażona zostanie wciągarka – dwubiegowy lub jednobiegowy sterowany falownikiem),
- kabina wyposażona w drzwi kabinowe, ramę kabinową z aparatem chwytnym dwukierunkowym oraz przeciwwagę;
drzwi szybowe wyposażone w zamek bezpieczeństwa,
ogranicznik prędkości wraz z obciążką i linką.

Modernizacja wind a oszczędności energetyczne

Znaczne oszczędności energetyczne można uzyskać dzięki zastosowaniu:
zespołów napędowych bezreduktorowych,
-przemienników częstotliwości (falowników) do regulacji obrotów silników napędowych,
-oświetlenia LED,
-aparatur sterowych oraz napędów drzwiowych o zmniejszonym poborze energii.