zakladka

Podstawowy zakres naszej działalności

Oferujemy dostawę, montaż, modernizację, remont, naprawę i konserwację następujących urządzeń:

 • dźwigów / wind osobowych,
 • dźwigów / wind szpitalnych,
 • dźwigów / wind towarowych,
 • dźwigów /wind dla osób niepełnosprawnych produkcji krajowej i zagranicznej,
 • urządzeń dźwignicowych (suwnic, wciągników, żurawi, podnośników itp.).

Dostosowując się do indywidualnych życzeń Klientów oferujemy różne rodzaje:

 • aparatur sterowych,
 • kabin,
 • zespołów napędowych,
 • drzwi kabinowych i szybowych,
 • dźwigów dla osób niepełnosprawnych,
 • części dźwigowych produkcji krajowej i zagranicznej.