zakladka

Konserwacja i serwis wind

wizualka

Nasza firma od 1996 roku wykonuje konserwacje wind oraz odpowiada za serwis dźwigów osobowych i towarowych na terenie Wrocławia i okolic. W oparciu o wieloletnie doświadczenie zapewniamy profesjonalne wykonywanie konserwacji wszelkich urządzeń dźwigowych. W zakresie działalności mieszczą się też remonty dźwigów towarowych i osobowych, wind szpitalnych i platform dla niepełnosprawnych.

Konserwacje dźwigów prowadzimy w zakresie określonym przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcjami konserwacji producentów dźwigów. Usługa konserwacyjna obejmuje wykonywanie czynności zapobiegawczych, takich jak regulacje, smarowanie, czyszczenie, wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów itp. Jej celem jest zapewnienie sprawności urządzeń przez cały okres eksploatacji przewidziany przez producenta. Usługa obejmuje też:

 • całodobowy nadzór techniczny - pogotowie dźwigowe,
 • usuwanie awarii i skutków dewastacji,
 • przygotowanie dźwigu do badań UDT i udział w nich.

Windy – konserwacja a dopuszczenie do eksploatacji

Zgodnie z polskim prawem dźwig może być użytkowany tylko wtedy gdy posiada ważną (aktualną) decyzję UDT dopuszczającą do eksploatacji oraz znajduje się pod stałą opieką konserwatora posiadającego odpowiednie dla danego typu urządzenia uprawnienia.

Aby zapewnić użytkownikom konserwowanych przez nas urządzeń dźwigowych bezpieczeństwo, niezawodność i długi okres eksploatacji urządzeń, świadczymy usługi z zakresu serwisu wind. Wykonujemy prace konserwacyjne na odpowiednio wysokim poziomie technicznym.

Serwis wind we Wrocławiu - nasze usługi

Nasz serwis konserwacyjny we Wrocławiu to:

 • konserwatorzy, którzy mają uprawnienia SEP i UDT (różnych rodzajów i kategorii),
 • konserwatorzy wyposażeni w środki transportu, środki łączności, instrukcje konserwacji podzespołów, odpowiednie narzędzia,
 • natychmiastowy dostęp do części zamiennych,
 • sprawnie działający dział kontroli jakości,
 • zapewnienie ciągłej łączności telefonicznej między użytkownikami a oddziałami konserwacji przez udostępnienie
 • numerów telefonicznych,
 • natychmiastowa reakcja konserwatorów na zgłoszone awarie dźwigów (czas reakcji służb konserwatorskich ograniczyliśmy do minimum dzięki lokalizacji ekspozytur konserwacji w bezpośrednim sąsiedztwie rejonów konserwacyjnych).
 • dobrze wyszkolone brygady naprawcze wyposażone w sprzęt specjalistyczny, szybko i sprawnie wykonujące bardzo skomplikowane awarie,
 • odpowiednio wysoka wartość ubezpieczenia od zdarzeń  losowych (500.000,00 zł).

Pogotowie dźwigowe we Wrocławiu – telefony