zakladka

Konserwacja i serwis wind

wizualka

DOLPOL-DŹWIG od 1996 roku wykonuje konserwację wind oraz odpowiada za serwis dźwigów osobowych i towarowych na terenie Wrocławia, a także jego okolic. W oparciu o wieloletnie doświadczenie zapewniamy profesjonalne wykonywanie konserwacji wszelkich urządzeń dźwigowych. Świadczone usługi mają kompleksowy charakter, ponieważ opierają się nie tylko na serwisowaniu całych urządzeń, ale także komponentów wchodzących w ich skład.

Konserwację dźwigów prowadzimy w zakresie określonym przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcjami konserwacji producentów dźwigów. Usługa obejmuje wykonywanie czynności zapobiegawczych, takich jak regulacje, smarowanie, czyszczenie, wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów itp.

Jej celem jest zapewnienie sprawności urządzeń przez cały okres eksploatacji przewidziany przez producenta. Dzięki temu, że urządzenia są poddawane regularnemu serwisowi, wzrasta bezpieczeństwo całej instalacji, a ryzyko jej awarii zostaje zminimalizowane.

Usługa obejmuje również:

  • całodobowy nadzór techniczny — pogotowie dźwigowe,
  • usuwanie awarii i skutków dewastacji,
  • przygotowanie dźwigu do badań UDT i udział w nich.

Klienci, korzystający z naszych usług, zyskują pewność, że korzystanie z systemów dźwigowych jest bezpieczne i komfortowe. Każdy z podzespołów jest przez nas szczegółowo i wnikliwie kontrolowany, aby zakłócenia w jego działaniu były odpowiednio wcześnie wykrywane i nie prowadziły do powstawania usterek. Jeśli te się zdarzą, oferujemy natychmiastową pomoc w ramach prowadzonego przez nas całodobowego pogotowia dźwigowego.

Windy — konserwacja a dopuszczenie do eksploatacji

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym dźwig może być użytkowany tylko wtedy gdy ma ważną (aktualną) decyzję UDT dopuszczającą do eksploatacji. Jednocześnie urządzenie musi znajdować się pod stałą opieką konserwatora, który ma uprawnienia odpowiednie dla danego typu urządzenia.

Aby zapewnić użytkownikom konserwowanych przez nas urządzeń bezpieczeństwo, niezawodność i długi okres eksploatacji, świadczymy usługi z zakresu serwisu wind, a także modernizowanie urządzeń starych. Konserwacja wind opiera się na normach technicznych i prawnych, a jej wykonywaniem zajmują się odpowiednio przeszkoleni i wyspecjalizowani pracownicy firmy DOLPOL-DŹWIG.

Nasz serwis konserwacyjny we Wrocławiu to:

  • konserwatorzy, którzy mają uprawnienia SEP i UDT (różnych rodzajów i kategorii),
  • wyspecjalizowani pracownicy wyposażeni w środki transportu, środki łączności, instrukcje konserwacji podzespołów, odpowiednie narzędzia,
  • natychmiastowy dostęp do części zamiennych,
  • sprawnie działający dział kontroli jakości.

W ramach prowadzonej działalności zapewniamy ciągłą łączność telefoniczną między użytkownikami a oddziałami konserwacji przez udostępnienie numerów telefonicznych. Gwarantujemy Klientom natychmiastową reakcję konserwatorów na zgłoszone awarie dźwigów. Czas reakcji służb konserwatorskich ograniczyliśmy do minimum dzięki lokalizacji ekspozytur konserwacji w bezpośrednim sąsiedztwie rejonów konserwacyjnych.

Przeszkolone brygady specjalistów radzą sobie z jak najszybszym usuwaniem awarii, co pozwala na szybki powrót danego systemu do sprawnego funkcjonowania. W ramach prowadzonej działalności oferujemy także odpowiednio wysoką wartość ubezpieczenia od zdarzeń losowych (500.000,00 zł).

Pogotowie dźwigowe we Wrocławiu – telefony