zakladka

Remonty dźwigów towarowych i osobowych

Dźwig osobowy, towarowy winda czy platforma dla niepełnosprawnych przede wszystkim nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników. Remonty dźwigów towarowych i osobowych wykonywane są w celu:

  • utrzymania zainstalowanych urządzeń na poziomie technicznym, który gwarantuje dalszą bezpieczną eksploatację,
  • przywrócenia parametrów utraconych w wyniku dewastacji lub zbyt intensywnej i długoletniej eksploatacji istniejących urządzeń.

W celu dostosowania urządzeń dźwigowych do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych podejmujemy się też modernizacji wind.

Remonty wind lub podzespołów wind

Świadczymy usługi z zakresu kompleksowych remontów wind, jak i naprawy podzespołów dźwigów osobowych czy towarowych. Wykonujemy także prace, które wymagają podjęcia szybkich działań. Remontowi poddajemy również takie urządzenia jak platforma dla niepełnosprawnych czy winda szpitalna.

Remont dźwigów może obejmować jeden, kilka lub wszystkie z pięciu zasadniczych podzespołów, takich jak:

  • zespół napędowy z linami nośnymi,
  • aparatura sterowa z instalacją elektryczną wraz z elementami sterowymi i sygnalizacyjnymi,
  • kabina wraz z wyposażeniem,
  • drzwi szybowe wyposażone w zamek bezpieczeństwa,
  • ogranicznik prędkości wraz z obciążką i linką.