Jak przebiega i na czym polega modernizacja windy towarowej

szyb windy towarowej

Dźwigi towarowe są powszechnie stosowane w fabrykach, zakładach produkcyjnych, halach magazynowych, na zapleczach marketów, biurowców i wszędzie, gdzie konieczny jest transport ciężkich towarów czy palet. Pomimo zastosowanych w konstrukcji specjalnych rozwiązań technologicznych, windy towarowe są narażone na większą eksploatację, a także zużycie materiałów.

Dlaczego trzeba przeprowadzać remonty wind towarowych?

Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo użytkowników i całego obiektu. Niesprawne napędy, silnik, nieprawidłowe naprężenie lin, przeżarte rdzą progi, poluzowane skrzydła kabinowe, szybowe – to wszystko może być przyczyną awarii i przestojów windy, a nawet jej unieruchomienia. To nie tylko utrudniony transport materiałów, ale często też straty finansowe i czasowe dla firmy, opóźnienia w produkcji czy dostawach. Remonty wind towarowych przywracają sprawność techniczną dźwigów, zapobiegają dalszej degradacji, poprawiają komfort, jakość jazdy kabiny oraz zapewniają dokładność i bezpieczeństwo podczas zatrzymywania się na przystankach.

Co można wyremontować w windzie towarowej?

Z zachowaniem standardów technicznych, wytycznych UDT oraz zasad BHP, modernizacja dźwigu towarowego może obejmować zarówno całą kabinę, jak i jej poszczególne elementy. Najczęściej jednak dokonuje się wymian części konstrukcyjnych, które zużywają się najszybciej: napędów kabinowych, suwaków, lin nośnych, silnika czy hamulców. Sprawdzeniu i ewentualnemu pionowaniu poddaje się prowadnice szybowe. Wymianie często podlegają skrzydła i podłoga kabiny, które w wyniku znacznych obciążeń oraz uszkodzeń mechanicznych stają się niezdatne do użytku. Remont windy towarowej mogą przeprowadzić jedynie specjaliści, posiadający odpowiednie kwalifikacje do obsługi i konserwacji tego typu dźwigów.

Na czym polega remont windy towarowej?