Na czym polega remont dźwigów torowych i osobowych?

remont windy

Dźwigi towarowe i osobowe to niezwykle funkcjonale urządzenia, dzięki którym nasze życie staje się o wiele łatwiejsze. Windy towarowe służą do transportu różnych ładunków, nawet tych o bardzo dużej masie, natomiast windy osobowe transportują ludzi. Używanie tych dźwigów wymaga zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa, aby eksploatacja mogła przebiegać bezproblemowo. Jednym z podstawowych środków bezpieczeństwa są regularnie wykonywane prace konserwacyjne, których zakres określony jest przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, a także jest dokładnie opisany przez producentów dźwigów. Nasza firma wykonuje konserwację wind, w skład której wchodzą zazwyczaj takie czynności, jak: regulacje, czyszczenie, smarowanie, wymiana zużytych albo uszkodzonych części. Dźwigi, które są regularnie konserwowane, będą nam służyć bezawaryjnie i zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom. Co jednak zrobić, kiedy dźwig utraci swoje pierwotne parametry w wyniku zniszczenia albo długiej i intensywnej eksploatacji? W takich sytuacjach należy przeprowadzić remont danego dźwigu.

Na czym polega remont dźwigów?

Dźwigi towarowe i osobowe muszą być przede wszystkim bezpieczne dla swoich użytkowników, dlatego kiedy tylko zauważymy w nich jakiekolwiek zmiany w parametrach albo dewastacje, należy jak najszybciej zgłosić się do nas, w celu wykonania remontu windy. Nasza ekipa przyjedzie na miejsce i oceni sytuację. Sprawdzi, jakie prace będą konieczne do przeprowadzenia, aby dźwig mógł dalej sprawnie funkcjonować i bezpiecznie przewozić towary bądź ludzi.

Zazwyczaj podczas przeprowadzania remontu wykonywane są prace związane z naprawą bądź wymianą zespołu napędowego z linami nośnymi, które odpowiadają za mechaniczną pracę całej windy. Wymieniana lub naprawiana może być także aparatura sterowa z instalacją elektryczną z elementami sterowymi i sygnalizacyjnymi, których sprawne funkcjonowanie zapewnia płynną pracę windy. Remont może dotyczyć samej kabiny i jej wyposażenia albo drzwi szybowych. Kolejnym elementem, który jest często remontowany, jest ogranicznik prędkości z obciążką i linką. Wszystkie te prace są wykonywane przez doświadczonych fachowców i mają na celu zagwarantowanie wszystkim użytkownikom dźwigu bezpiecznej eksploatacji.

Remont dźwigów towarowych i osobowych. Co obejmuje?