zakladka

Remonty dźwigów towarowych i osobowych

Remonty dźwigów towarowych i osobowych wykonywane są w celu utrzymania zainstalowanych urządzeń na poziomie technicznym gwarantującym dalszą bezpieczną eksploatację oraz w celu przywrócenia parametrów utraconych w wyniku dewastacji lub zbyt intensywnej i długoletniej eksploatacji istniejących urządzeń.

W celu dostosowania urządzeń dźwigowych do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych podejmujemy się też modernizacji wind.

Remonty wind lub podzespołów wind

Świadczymy usługi z zakresu kompleksowych remontów wind, jak i naprawy podzespołów dźwigów osobowych czy towarowych, który wymagają podjęcia szybkich działań.

Remontowane mogą być jeden, kilka lub wszystkie z pięciu zasadniczych podzespołów:

  • zespół napędowy z linami nośnymi
  • aparatura sterowa z instalacją elektryczną wraz z elementami sterowymi i sygnalizacyjnymi
  • kabina wraz z wyposażeniem
  • drzwi szybowe wyposażone w zamek bezpieczeństwa
  • ogranicznik prędkości wraz z obciążką i linką